Với phương pháp này, các khoản chi tiêu trong gia đình bao gồm các thành phần được chia thành tỷ lệ 50%, 30% và 20%. Trong đó, mỗi tỷ lệ tương ứng với các khoản chi tiêu như sau:

  • Các chi tiêu thiết yếu cho gia đình chiếm khoảng 50% bao gồm: tiền đi lại, ăn uống, điện nước, tiền học cho con cái…

  • 20% tiếp theo được dùng cho các mục tiêu tài chính như trả nợ, tiết kiệm, tiền dự phòng…

  • Chi tiêu cá nhân chiếm 30% bao gồm các khoản mua sắm, du lịch, giải trí…

Tuy vậy, bạn vẫn có thể tự điều chỉnh những con số này cho phù hợp với tình hình tài chính của gia đình mình. Nếu cần thiết, bạn tăng các khoản chi tiêu cần thiết lên 60-70%, đồng thời giảm chi tiêu cá nhân để cân bằng ngân sách. 

Trên đây là một số cách lập kế hoạch cho các khoản chi tiêu trong gia đình giúp bạn cân bằng việc thu chi. Chúc bạn thành công trong việc xây dựng kế hoạch và đạt được những mục tiêu tài chính quan trọng của mình!

Xem thêm:

 

Facebook | Youtube | Instagram | Pinterest | Twitter

. Ghi rõ nguồn khi tham khảo.