Lan tỏa lối sống xanh với chiến dịch phân loại rác tại nguồn cùng Unilever

Ngoài chương trình trên, Unilever hiện đang là đồng chủ trì trong chương trình hợp tác công tư cùng Bộ Tài nguyên – môi trường hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam. Chương trình hợp tác với URENCO là một trong nhiều nỗ lực của Unilever hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn – phương án bền vững nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam.

Công ty đã vinh dự được trao tặng huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba trong các năm 2000, 2005 và 2010. Với những cam kết, nỗ lực và kết quả đạt được trong chương trình phát triển bền vững, Unilever Việt Nam rất vinh dự được Chính phủ Việt Nam trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Phát triển bền vững hàng đầu” trong ba năm liên tiếp (2016 – 2018).

Với những kế hoạch đã và đang thực hiện của Unilever tại chương trình ký kết việc phân loại rác thải tại nguồn gắn liền với xử lý thu gom rác thải nhựa tại Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025. Hy vọng rằng, ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức hiểu được tầm quan trọng của việc sống xanh và có những ứng xử phù hợp với thiên nhiên, trái đất. Trong quá trình thực hiện hành động này, tất cả các bên đều tin rằng phân loại rác tại nguồn chính là bước đi đầu tiên quan trọng để giúp nhựa trở về đúng vị trí trong nền kinh tế tuần hoàn, thay vì biến thành rác thải trong môi trường tự nhiên.