Hoạt động cụ thể mà các cá nhân và tổ chức nên làm:

  • Tuyên truyền, gia tăng nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa.

  • Các doanh nghiệp, các quốc gia nên đưa vào các hợp chất thay thế mới hoặc các loại nhựa sinh học có thể phân hủy trong thời gian ngắn vào dây chuyền sản xuất, cũng như trong đời sống hằng ngày của người dân.

  • Đối với cá nhân: Hạn chế sử dụng vật dụng nhựa, mua sắm các vật liệu cá nhân thay thế như túi đi chợ, sử dụng ống hút, cốc kim loại (hoặc sứ, sành… ) để mang theo thay vì dùng nhựa một lần.

Tác hại của rác thải nhựa là vô cùng lớn, nó ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Chính vì thế, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa nhằm hạn chế những nguy hại, hướng đến bảo vệ môi trường sống cũng là bảo vệ chính bản thân và gia đình.

>>> Xem thêm: