Sống xanh có tác động rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Là cách để mỗi chúng ta chung tay bảo vệ trái đất này. Điều này rất có ý nghĩa đối với cuộc sống mai sau và tác động rất lớn đến thế hệ trẻ. Dạy bé ngay từ khi còn nhỏ các bài học tốt đẹp về sống xanh không còn chỉ là kỹ năng, chúng nên được lồng ghép trong các bài học đầu đời quan trọng của bé về ý thức và định hình phong cách sống.

>>> Xem thêm: