3. Dạy cho trẻ sự nhân ái và lòng bao dung

Từ những hoạt động tái chế rác thải, các bậc cha mẹ có thể lồng ghép những câu chuyện về rác thải cũng như tác hại mà rác gây ra với môi trường sống và sinh vật trên trái đất. Qua đó, trẻ sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tái chế, giữ gìn vệ sinh và hình thành nên các đức tính tốt về lòng nhân ái, bao dung và nhiều chuẩn mực về đạo đức khác. 

Tái chế các sản phẩm cũ từ phế liệu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện môi trường sống và trái đất thân yêu. Do đó, tất cả cá nhân và tổ chức đều cần nâng cao ý thức và hành động để việc bảo vệ môi trường được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. 

>>> Xem thêm: