Unilever tiên phong xây dựng kinh tế tuần hoàn vì một tương lai không rác thải tại Việt Nam

Sự phát triển của Khối hợp tác xây dựng kinh tế toàn cầu cho nhựa

Kinh tế tuần hoàn cho nhựa là điều cấp thiết giảm thiểu tác hại môi trường và cần có sự nỗ lực và hợp tác của nhiều bên. Tại buổi ký kết, chủ tịch Unilever tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân cũng đã phát biểu và kêu gọi sự ủng hộ: “Kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam. Doanh nghiệp không thể thực hiện một mình mà cần sự cộng tác công – tư, khơi nguồn nhiều đơn vị cùng tham gia.”

Rác thải nhựa luôn là vấn đề nhức nhối không chỉ tại Việt Nam mà còn là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mô hình Kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa sẽ là phương hướng chung trong tương lai của tất cả các doanh nghiệp. Với định hướng này, ba doanh nghiệp ở trên nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung tại Việt Nam đều tin rằng sẽ mang lại một môi trường xanh, sạch, đẹp và góp phần làm thay đổi cuộc sống của con người.