Có thể thấy, việc phân loại rác tại nguồn quả là một ý tưởng hết sức thiết thực và có tác động mạnh mẽ đến sứ mệnh giảm thiểu ô nhiễm trắng hiện nay. Không riêng một ai, việc giảm thiểu rác thải nhựa là trách nhiệm và vì lợi ích của chúng ta, chính vì thế hãy duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn đồng thời giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

>>> Xem thêm:

 

Facebook | Youtube | Instagram | Pinterest | Twitter

. Ghi rõ nguồn khi tham khảo.