Những câu hỏi thường gặp về cách diệt gián

Những loại tinh dầu nào có tác dụng đuổi gián?

Tinh dầu có thể đuổi gián hiệu quả là Tinh dầu bạc hà. Tinh dầu sả chanh. Tinh dầu quế. Tinh dầu cam.

Có thể dùng nước đường để diệt gián không?

Thực ra, gián rất thích mùi nước đường nên quý vị chỉ càn dùng nước đường để dụ chúng, đổ nước vào một chai nhựa cao cổ rồi để ở những nơi gián thường xuyên bu tới là xong.

Những loại thuốc diệt gián nào mà không gây độc hại?

Thuốc diệt gián Đức Cleanbait Power Thuốc diệt gián Optigard Thuốc diệt gián Maxforce Forte Thuốc diệt gián nhật bản Barracks Cap Thuốc diệt gián Fendona 10SC